Uitnodiging Algemene Vergadering: Handelsdistrict centrum VZW
Agenda woensdag 25/04/2018
  1. Activiteitenverslag 2017
  2. Bespreking en goedkeuring financiële rekeningen over het 10de boekjaar afgesloten per 31/12/2017
  3. Kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat in het voorbije werkjaar 2017
  4. Ontslag van twee bestuurders
  5. Aanstelling en herbenoeming van bestuurders
  6. Bespreking en goedkeuring actieplan en begroting 2018
  7. Varia en vragen vanwege de leden
Waar? Dakcafé Stadhuis Kortrijk +4 (ingang via Papenstraat) met identiteitskaart
Wanneer? woensdag 25/04/2018 om 19u

Gelieve in te schrijven voor 22/04/2018.
Wij voorzien graag een drankje.

Schrijf hieronder via de link in:

https://mailchi.mp/c39ebea64664/schrijf-nu-in-voor-de-algemene-vergadering-van-handelsdistrict-kortrijk-centrum-vzw-woensdag-2504-om-19u