FAQ items aan het laden...

Het uitgangspunt was een goede samenwerking tussen de zittende handelaars en de nieuwe handelaars van K in Kortrijk (het project van Foruminvest). Binnen het Overlegplatform Centrum Kortrijk maakten we werk van een gloednieuw concept voor Vlaanderen: een handelsdistrict of een Business Improvement District (BID).

Dit komt er in essentie op neer dat de vertegenwoordigers van de handelaars binnen het kernwinkelgebied van de Stad, een BID-voorstel opstelden en dit ter stemming voorlegden aan alle handelaars.

Sinds goedkeuring dient elke handelaar een bijdrage te betalen die door de stad wordt geïnd. Deze bijdrage vervangt de bestaande bijdrage aan de handelscomités. De stad voorziet vervolgens in een toelage voor het handelsdistrict.

Ruim 40 jaar nadat Kortrijk innoveerde met de allereerste “shopping street” of verkeersvrije winkelstraat, pioniert de stad opnieuw met de creatie van het BID in België.

Het programma van het Handelsdistrict Kortrijk Centrum bestaat uit activiteiten waarvoor een uniforme benadering voor het kernwinkelgebied het meest aangewezen is. Het Handelsdistrict werkt aanvullend bij bestaande diensten van de stad. Het is op geen enkel vlak de bedoeling dat het Handelsdistrict in de plaats treedt van de overheid.
Het Handelsdistrict steunt op twee belangrijke pijlers: marketing / promotie en professionele ondersteuning.

Inzake marketing en promotie worden voorzien:

 • Acties ter ondersteuning van belangrijke koopperiodes zoals eindejaar, valentijn, moederdag, Pasen, zomerkoopjes, braderie
 • Campagnes via de media, kerstverlichting, straatanimatie
 • Het profileren van Kortrijk als merknaam voor het winkelgebeuren via een eigen huisstijl, evenementen met uitstraling, een kwaliteitsvolle website, plattegrond, BID-ambassadeurs, kiosken

Een degelijke professionele ondersteuning is noodzakelijk.

 • Het voorzien van een sterke communicatie tussen de handelaars onderling
 • Het behartigen van de belangen van alle handelaars, in het kader van deze acties, binnen het werkingsgebied, o.a. bij het overleg met het stadsbestuur
 • Het opvolgen van het winkelaanbod
 • De afstemming van de openingsuren, desgevallend gekoppeld aan het invoeren van avondwinkelen

Vanuit het Handelsdistrict zal ook een coördinerende en stimulerende rol worden vervuld op vlak van bereikbaarheid, toegankelijkheid, parkeerbeleid, netheid en veiligheid binnen het werkingsgebied. Verder worden ook afspraken gemaakt, desgevallend budgettair, tot behoud van de eigenheid en vooral de betrokkenheid van de bestaande handelscomités.

De gebiedsomschrijving Handelsdistrict Kortrijk Centrum is de commerciële kernzone, gelet onder meer op de concentratie van handelszaken, het handelskarakter en het aaneengesloten geheel dat zij vormt.

De gebiedsomschrijving wordt vastgesteld als volgt:

Budastraat t.e.m. 23-26
Doorniksestraat
Graanmarkt
Grijze Zusterstraat
Grote Kring
Grote Markt
Jozef Vandaleplein
Kleine Sint-Jansstraat
Korte Steenstraat
Lange Steenstraat
Leiestraat
Lekkerbeetstraat
Nedervijver
O.-L.-Vrouwestraat
Overbekeplein
Potterijstraat
Rijselsestraat
Schouwburgplein
Sint-Janslaan
Sint-Jansstraat
Sint-Maartenskerkstraat
Sint-Maartenkerkhof
Sint-Michielsplein
Sionstraat
Slachthuisstraat
Steenpoort
Twaalfapostelenstraat
Veemarkt
Vlasmarkt
Voorstraat
Wijngaardstraat
Zwevegemsestraat t.e.m. 45-62

Straten Shop in Kortrijk

De middelen komen uit minstens drie bronnen:

 • Alle handelaars binnen het werkingsgebied betalen een bijdrage o.b.v. de commerciële oppervlakte. Bij het vaststellen van de bijdrage werden de bestaande handelaarbijdragen aan de diverse handelscomités als basis gehanteerd. Daarbij wordt de bestaande bijdrage afgeschaft. Vrijstellingen zullen worden voorzien voor handelaars die hinder ondervinden naar aanleiding van grote infrastructuurwerken in de stad
 • Vanuit K in Kortrijk komt gedurende tien jaar een extra bijdrage, zoals bepaald in het goedgekeurde charter
 • Het stadsbestuur voorziet een toelage en engageert zich om initiatieven verder te ondersteunen
 • Ook eender welke andere natuurlijke of rechtpersoon kan een bijdrage ter beschikking stellen aan het Handelsdistrict Kortrijk Centrum. Vanaf 2010 wordt er gestreefd naar een werkingsbudget van minimum 300.000 euro per jaar

Eens het BID-voorstel was goedgekeurd, werd vanuit het Overlegplatform Centrum Kortrijk de vzw Handelsdistrict Kortrijk Centrum opgericht. Binnen de vzw heerst een evenwichtige structuur. Er wordt rekening gehouden met de eigenheden en doelstellingen van elk van de partijen.

Elke natuurlijke of rechtspersoon die binnen het werkingsgebied van de vzw een commerciële vestiging uitbaat kan lid worden van de vzw. Elke actor met een bijzondere belangstelling voor de commerciële activiteiten van het kernwinkelgebied (zoals overheidsinstellingen en verenigingen die de economische belangen van de handelaars in het centrum behartigen) kan waarnemend lid worden van de vereniging.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens zes bestuurders die benoemd worden door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal vijf jaar. Drie waarnemers worden toegelaten: twee namens de handelaren aanwezig in het werkingsgebied van Handelsdistrict Kortrijk Centrum (exclusief K in Kortrijk) en één namens Unizo Kortrijk.

Sinds de opstart is de samenstelling van de raad van bestuur dus als volgt:

 • 2 bestuurders voorgedragen door het Stadsbestuur, waaronder een onafhankelijk bestuurder / voorzitter
 • 2 bestuurders namens de zittende handelaars
 • 2 bestuurders namens K in Kortrijk
 • 3 waarnemers

Update mei 2016:

 • Voorzitter Saskia Soete Deboosere
 • Ondervoorzitter Eric Wastyn
 • Penningmeester Hans Vermeersch
 • Retail 🙂 Manager Emilie Delorge
 • Leden
  • Schepen economie: Rudolf Scherpereel of Steven Lecluyse
  • Arne Vandendriessche
  • Hans Carrein
  • Francoise Steyt
  • Bruno Lecluyse (K)
  • Helena Claerhout (K)
  • Bruno Messian
  • Elke Vanderbeken
  • Valerie Descamps
  • Joost Raspoet

Deze meerderheid vertegenwoordigt meer dan de helft van de totale commerciële oppervlakte binnen het werkingsgebied, waarbij ook de toekomstige oppervlakte van K in Kortrijk in rekening werd gebracht.

Voor het vaststellen van het aantal vierkante meter oppervlakte van de vestiging wordt bedoeld elke ruimte, vanaf de toegangsdeur, die voor het publiek rechtstreeks of visueel toegankelijk is (bijvoorbeeld wel etalageruimtes maar niet terrassen, sanitaire ruimte, afgesloten stockeerruimte of aparte inkom- en traphallen). Voor hotels wordt de ruimte die voor alle gasten vrij toegankelijk is, zijnde het tavernegedeelte en de receptie als commerciële ruimte beschouwd. Kamers en vergader- of seminariefaciliteiten vallen hier niet onder. Een gedeelte van een vierkante meter wordt voor een vierkante meter aanzien.

Visie

Kortrijk opnieuw de top winkelstad maken van Zuid-West Vlaanderen en de Euregio!

Strategische prioriteiten

1. Inzicht verwerven en inspelen op de wensen / behoeften van de consument

 • Sfeer en gezelligheid
 • Kwaliteit en variëteit van het winkelaanbod
 • Vlotte bereikbaarheid en acces
 • Mix van eigentijdse faciliteiten en historisch, authentiek kader
 • Netheid en veiligheid

2. De realiteit veranderen

 • Nieuwe en attractieve winkelconcepten, sterke enseignes aantrekken
 • Het alle-weer-shoppen creëren (K in Kortrijk + historisch centrum)
 • De bereikbaarheid en de toegang tot het centrum drastisch verbeteren voor auto-, fiets- en openbaar vervoer + pendelparkings ook in Noorden
 • Een groot aanbod aan terrassen
 • Attractieve horeca aantrekken en promoten

3. De perceptie veranderen

 • De negatieve perceptie ombuigen door een intensieve PR campagne Intern naar de locale bevolking, Kortrijkzanen weer fier maken op hun stad en een volgehouden reclamecampagne in de locale en Euregionale media. Daarbij focussen op het DNA van het Kortrijkse stadcentrum
 • Spreken met één stem: stroomlijnen van de communicatie met “K” de Stad, alle handels- en straatcomités, Kortrijk Xpo, KVK en alle locale actoren die bezoekers naar de stad werven

4. Duurzame financiering verzamelen

 • Structurele financiering van de overheid verwerven
 • Sponsoring werven
 • Joint ventures opzetten via o.m. verhuur van openbaar domein in het centrum
 • Eventueel op termijn: diensten verkopen

5. Onrechtstreeks via het Stadsbestuur en haar satellieten SOK, Parko e.a.

Nieuwe investeerders aantrekken naar het centrum in projecten voor:

 • Winkelen, wonen, ontspannen en werken
 • Leegstand wegwerken
 • Het openbaar domein verbeteren: open ruimtes, pleinen, parkeerfaciliteiten, fietspaden enz.

1. Promotie van de winkels (retail marketing)

 • Kiezen voor een stijl “Kortrijk” (mode, design, lifestyle, ontspanning)
 • Samenstellen van een attractief en innoverend jaarprogramma afgestemd op alle topverkoopperiodes van het jaar
 • Experimenteren met speciale openingsuren (avond, zondag,…)
 • Kortrijk cadeaubon (www.kortrijkcadeaubon.be)

2. Straatanimaties

 • Opzetten van kalendermanagement: stroomlijnen en spreiden in tijd en ruimte van alle acties in het stadscentrum samen met Feest in Kortrijk
 • Coördineren, upgraden van de bestaande activiteiten en creëren van nieuwe innovatieve concepten
 • Jaarlijks 2 spectaculaire Grote schoonmaakbeurten voor Pasen en Kerstperiode
 • Jaarlijks 2 periodes Groen en bloemen in de Stad
 • Een feeërieke en harmonieuze kerstverlichting in alle straten en pleinen van het centrum
 • Regelmatig wisselende thema bevlagging van het hele centrum

3. Klantvriendelijkheid en verkoopkracht

 • Jaarlijkse prijs voor de meest klantvriendelijke winkel en horecazaak en het meest aantrekkelijk terras
 • Jaarlijks minstens 2 top evenementen rond klantvriendelijkheid en verkooptalent

4. Prestatiemeting

 • Jaarlijkse bodycheck van het district: evolutie leegstand, aantal nieuwe winkels, horeca- en ontspanningszaken, zaken- en woonprojecten
 • Evolutie van het aantal bezoekers: de passantentellingen
 • Regelmatig klanten onderzoek: klanten profiel, tevredenheid, wensen en suggesties